Διαθέσιμο για τους εκλεκτούς πελάτες μας πολυτελές όχημα μεταφοράς ατόμων σε θέση να μεταφέρει από 1 έως 6 επιβάτες